Tag Archives: fitness

เล่นกอล์ฟให้สนุก เลือกใช้กล้ามเนื้อที่ถนัด

ในเรื่องของความเหมาะสมว่า เราจะเปลี่ยนวงสวิงไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นสากลได้ เราก็จะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในครั้งนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกใช้กล้ามเนื้อว่า ท่านนักกอล์ฟถนัดกล้ามเนื้อส่วนไหนและควรต้องเลือกใช้อย่างไรครับ