เล่นกอล์ฟให้สนุก เลือกใช้กล้ามเนื้อที่ถนัด

ในเรื่องของความเหมาะสมว่า เราจะเปลี่ยนวงสวิงไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นสากลได้ เราก็จะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในครั้งนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกใช้กล้ามเนื้อว่า ท่านนักกอล์ฟถนัดกล้ามเนื้อส่วนไหนและควรต้องเลือกใช้อย่างไรครับ

วิธีการเลือกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

1.กลุ่มที่มีความพร้อมทางร่างกาย

ในกลุ่มนี้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในเรื่องของความอ่อนตัวและความแข็งแรงของร่างกายอยู่แล้ว หากมีความพร้อมในการเคลื่อนไหวของมุมข้อต่อด้วย ก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้อวงสวิงกอล์ฟได้อย่างดี และยิ่งถ้าท่านนักกอล์ฟมีทักษะทางกีฬาอยู่แล้ว ก็จะยิ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาวงสวิงอย่างรวดเร็วมากขึ้น

2.กลุ่มที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย

ในกลุ่มนี้เป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดของการเคลื่อนไหวทางร่ายกาย เช่น มีความอ่อนตัวและความแข็งแรงที่ไม่ดีเท่าที่ควร การที่จะพัฒนาให้มีสวิงที่ถูกต้องตามหลักสากลนั้นอาจจะไม่เหมาะสม เพราะว่ามุมการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อยังไม่พร้อมในการใช้งาน ควรที่จะเตรียมความพร้อมเสียก่อนแล้วค่อยมาปรับสวิงให้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจจะใช้เวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างนาน หนทางที่ดีคือเลือกใช้กล้ามเนื้อที่ถนัดและนำมาใช้งานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน

 

กล้ามเนื้อที่เลือกใช้ (ช่วงลงไม้)…แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1.Lower Body

ท่านนักกอล์ฟที่จะเลือกใช้กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ จะต้องมีความพร้อมทางร่างกายที่ดี มีทั้งความแข็งแรงและความอ่อนตัว รวมถึงการเคลื่อนไหวของมุมข้อต่อที่ดีด้วย การใช้กล้ามเนื้อส่วนล่างใช้งานเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการตีกอล์ฟเพราะจะทำให้สามารถสร้างระยะและทิศทางได้ดี รวมถึงป้องกันอาการบาดเจ็บได้อย่างดียิ่ง

2.Upper Body

ท่านนักกอล์ฟที่จะเลือกใช้กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มที่ใช้งานส่วนบนมากกว่าช่วงล่าง และอาจจะไม่เคยใช้กล้างมเนื้อช่วงล่างในการทำงานเลย ดังนั้นถ้าจะกลับมาเริ่มใช้ช่วงล่าง ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับปรุงวงสวิง รวมถึงปรับปรุงจังหวะการเคลื่อนไหวอีกด้วย ผลงานที่ออกมาในช่วงที่ปรับสวิง อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร และต้องมีความอดทนในการปรับสวิง การที่จะเริ่มเปลี่ยนอะไรบางอย่างในวงสวิงนั้น ท่านนักกอล์ฟต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแท้จริง รวมถึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง ถ้าท่านนักกอล์ฟไม่ต้องการเปลี่ยน ท่านก็สามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้ในการทำงานได้ด้วยเช่นกัน หากท่านเข้าใจในสวิงของท่านเองบวกกับการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องครับ

 

เมื่อตัวท่านได้ข้อมูลของตัวเองและวิธีการเลือกแล้ว ผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟกลับไปบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อที่ถนัดในการใช้งาน และสร้างความสัมพันธ์ในวงสวิงให้ดี เพื่อที่จะเล่นกอล์ฟได้อย่างสนุก และใช้งานได้อย่างเต็มที่ครับ