หลักสูตร
โปรแกรมการสอน

แนวทางการสอนของสถาบันสอนกอล์ฟ GOLF SPACE ACADEMY จะเน้นวงสวิงแบบสวิงสมัยใหม่หรือ Modern Swing ซึ่งเป็นวงสวิง
ที่นักกอล์ฟระดับโลกใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีข้อดีคือ

 1. เป็นวงสวิงที่ออกแรงน้อย แต่ได้ระยะทางของลูกที่ไกลและแม่นยำ เนื่องจากมีการใช้กลไกที่มาจากการหมุนตัว และการถ่ายน้ำหนักตามแบบหลักชีวกลศาสตร์
  Modern Swing เป็นวงสวิงที่สามารถทำซ้ำๆได้ เมื่ออยู่ในสภาวะที่กดดันเนื่องจากใช้กล้ามเนื้อใหญ่มากกว่าการใช้กล้ามเนื้อเล็กที่เป็นแขนและข้อมือในการควบคุมสวิง
 2. การใช้สวิงแบบ Modern Swing สามารถลดอาการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่ข้อมือ ข้อศอก (Golfer’s Elbow) และหลัง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในนักกอล์ฟส่วนใหญ่ โดย
 3. วงสวิงสมัยใหม่ Modern Swing จะใช้ความเป็นธรรมชาติ มารวมกับกลไกทางด้านกลศาสตร์ จึงทำให้วงสวิงดูนุ่มนวล สวยงามและเป็นวงสวิงที่เป็นสากล

Deliver and shape swing personalize

หลักสูตรที่ทางสถาบันคิดขึ้น ซึ่งได้กลั่นกรองจากประสบการณ์ที่ทางโปรกอล์ฟของทางสถาบัน ได้ทำการสอนนักเรียนเป็นระยะเวลานาน จึงตก ผลึกเป็นแนวทาง การถ่ายทอดความรู้ ออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งท่านนักกอล์ฟจะสามารถพัฒนาได้เป็นขั้นบันได จากแนวทางการสอนที่ทางสถาบันเป็น ผู้ออกแบบขึ้น และถ่ายทอดให้กับท่านนักกอล์ฟ โดยจะมีการ Custom และวิเคราะห์วงสวิง และลักษณะทางกายภาพ รวมทั้งสภาวะจิตใจของท่าน นักกอล์ฟ และออกรูปแบบการสอนให้เข้ากับท่านนักกอล์ฟ ในเเต่ละบุคคล โดยหลักสูตร 4P ของทางสถาบันมีดังนี้

หลักสูตรแบบ
Pattern Swing
พื้นฐานสวิงสำหรับมือใหม่

หลักสูตรแบบ
Performance
หลักสูตรระดับกลาง

หลักสูตรแบบ
Pre-Professional
หลักสูตรระดับสูง

หลักสูตรแบบ
Professional
หลักสูตรระดับแข่งขัน

Pattern Swing
พื้นฐานโครงสร้างของวงสวิง

หลักสูตรแบบ
Pattern Swing
พื้นฐานสวิงสำหรับมือใหม่

 • เป็นการสอนกอล์ฟพื้นฐาน ตั้งแต่ฝึกวงสวิงพื้นฐานรูปแบบ Pattern Swing
  – การจับกริฟ
  – การยืน
  – การวางแนว
  – การวางตำแหน่งลูกกอล์ฟ
  – การเคลื่อนไหวร่างกายในมุมกอล์ฟ
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ไม้ในถุงกอล์ฟ 14 ชิ้น ( Short Game > Long Game )
 • เรียนรู้เทคนิคการเล่นในสนามจริง การออกรอบ เน้นกฎกติกามารยาทและวิธีการในการเล่นกี่ฬากอล์ฟ

Performance Swing
หลักสูตรระดับกลาง

หลักสูตรแบบ
Performance
หลักสูตรระดับกลาง

 • Break 95
 • การปรับแก้ไขวงสวิง ในลักษณะของ Modern Swing Golf เน้นตีเข้าเป้าหมาย และแม่นยํามากยิ่งขึ้น
 • การคอนโทรลลูกกอล์ฟ เรียนรู้แนวสวิงและเรียนรู้มุมเข้าปะทะลูกกอล์ฟในเหล็กต่าง
 • เรียนรู้การเล่นในสนามจริง ที่มีการวัดผลงานจากสกอร์ และสถานการณ์แรงกดดันระหว่างการออกรอบ
 • How to Play > Course Management / Mental Game
 • How to Practice (การฝึกฝนและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง)

Pre-Professional
หลักสูตรระดับสูง

หลักสูตรแบบ
Pre-Professional
หลักสูตรระดับสูง

 • Break 90
 • Nutrition
 • Swing Analysis ( TrackMan ) and Technology launch monitor
 • Back to The Fundamentals
 • Golf Fitness
 • How to Play > How to Scoring Well/ Mental Game

Professional
หลักสูตรระดับแข่งขัน

หลักสูตรแบบ
Professional
หลักสูตรระดับแข่งขัน

 • Break 72
 • Swing Analysis ( TrackMan ) and Technology
 • How to Play > Course Management / Mental Game
 • How to Practice > Block Practice / Mini Practice / Random Practice / Competition
 • How to Compete / How to Win
 • How to become a professional golfer?

ทีมงาน
GOLF SPACE ACADEMY

โปรแจ็ค

Noppaisitt Kanhacharoen

Golf Tournament Player, Certified by TPGA

Competency

 • Sports Science Deployment for Athletic Performance in 2018
 • Smart2Move Biomechanics and Devices for Golf in 2018
 • TPI Certified (Titleist Performance Institute) in 2016
 • Training for trainers, Golf Professional in 2014
 • Completed the Holistic Therapist, Subconscious Power Development center in 2013
 • Thailand PGA Qualifying School (Tournament Player), 2010
 • Assessment Training and Knowledge in Sports Science, 2003

โปรแม็ค

Kreethapol Channakorn

Golf Tournament Player, Certified by TPGA

Competency

 • 2009 – 2013 : experience in professional golf competition Thailand PGA tour
 • 2013 – present : experience in teaching golf and swing analysis for beginner, amateur, and professional golfer
 • 2018 – present : Directer and Senior Pro in Golf Space Academy
 • Characteristic : excellent in communication and interpersonal skill, hard working and high responsibility

โปรป่าน

Janjira Tiensard

Professional GolferThai LPGA

Experience

 • 2018 Be a Guest on The TEE OFF TV Show
 • แข่งขันรายการ Thai LPGA Tour
 • แข่งขันรายการ TIP LADY ONE DAY Tour
 • แข่งข้นรายการ TLPGA
 • เทรินโปรปี 2554 เป็นนักกอล์ฟอาชีพ Tournament Player แข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ตัวแทนการเเข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดลในการแข่งขันกอล์ฟระดับมหาวิทยาลัย
 • CAPTO GOLF CERTIFIED LV.1
 • SAT-THE BIOMMECHANICS OF GOLF PROGRAMS

โปรกอล์ฟ

Nakorn Nualraksa

Golf Tournament Player, Certified by TPGA

Experience

 • ตัวแทนการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับจังหวัดลพบุรี
 • แข่งขันรายการ สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
 • แข่งขันรายการ One Day Tour Golf Challenge
 • แข่งขันรายการ Thailand Development Tour
 • แข่งขันรายการ Thailand PGA Tour
 • เป็นนักกอล์ฟอาชีพ Tournament Player

โปรกัน

Kuntaphon Semsaman

Golf Instructor

Certificates

 • Professional certifications
 • Golf instructor
 • อบรมโค้ชกอล์ฟ กกท. รุ่น 16
 • First runner up GSBC U league tournament 2020
 • Second runner up GSBC U league tournament 2021
 • First runner up Chang university final 2021
 • Thailand Golf Association (TGA)
 • Chang junior tournament 2016,2017,2018

โปรฟิล์ม

Chayapol Wongjom

Golf Instructor

Experience

 • Swing Catalyst Certiffied Instructor Level1
 • Scott Cowx Certiffied 9.0 Level1 Concepts
 • PGA Thailand Development Tournament
 • SAT-Thailand One Day Tour 2023 สนามที่ 8 T- 19
 • SAT-Thailand One Day Tour 2023 สนามที่ 3 T- 24
 • A – Class Open Dragon Hills Golf And Country Club 1st runner-up

โปรเจต

Jedsadakorn Kumsing

Golf Tournament Player, Certified by TPGA

Certificates

 • Professional Certifications
 • (Tournament Player TP0908)
 • PGA Academy Camp
 • WIN Chang International 2017
 • WIN Chang lhternatoinal 2019
 • WIN Chang Thailand Junior Circuit(2017)
 • WIN Chang Thailand Junior Circuit (2019)

โปรอาร์ม

Kantapong Kwanchangwad

Golf Tournament Player, Golf Instructor

Education

 • Bangkok University (Intemational Business Management)
 • Professional Certifications
 • (Tournament Player TP1002)
 • (Golf Instructor Gl1362)
 • Trackman Certified Professional Level 1&2
 • Swing Catalyst Certiffied Instructor Level1
 • Scott Cowx Certiffied 9.0 Level1 Concepts

Experience

 • PGA Thailand Development Tournament
 • SAT-Thailand One Day Tour 2023 สนามที่8 T-3
 • SAT-Thailand One Day Tour 2023 สนามที่7 T-4
 • Este’e Lauder One Day Tour 2022 T-14
 • Golftime One Day Tour By Seventh Sense Holding T-15

โปรอรุณ

Arun Petchtrakul

Golf Instructor Thailand PGA

Experience

 • Thai PGA Tournament Players
 • Thai Championship Players
 • Golf Referee Certificate of the Sports Authority of Thailand