Tag Archives: equipment

ทำไมอุปกรณ์กอล์ฟถึงมีความสำคัญ?

อุปกรณ์นับเป็นความสำคัญอันดับสองรองจากตัวเราเองเพราะถึงเราจะมีอุปกรณ์ดีแค่ไหน เราใช้ไม่เป็น ไม่ฝึกใช้ ไม่มีทักษะ มันก็ไม่มีประโยชน์ แต่เมื่อมีอุปกรณ์ที่ดีและมีความเหมาะสมกับเราย่อมเป็นสิ่งดีที่จะส่งเสริม สนับสนุนเราให้ไปถึงเป้าหมายปลายทางได้ง่ายขึ้น เปรียบดังทหารที่ออกสงคราม ได้รับอาวุธที่ดี เทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง ก็น่าจะรักษาชีวิตไว้ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องพิถีพิถันในการเลือกอุปกรณ์คู่กายของเราให้ดีที่สุด ทั้งวัสดุ เทคโนโลยี รูปแบบ รูปทรง ขนาด น้ำหนัก Flex และการตอบสนองกับตัวเราในขณะที่เราใช้งาน ซึ่งต้องใช้ผู้รู้และการลองบ่อยๆ เมื่อเราได้อาวุธที่ดี ทันสมัยเหมาะสมกับเราเองและเราก็ชอบด้วย ก็คงพอการันตีได้ว่าจะทำให้เรามีความสุขกับการเล่นกอล์ฟและช่วยส่งเสริมให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้.     1.ความรู้สึกที่มีต่อรูปลักษณ์+ความเป็นไปได้ = เราต้องรู้สึกชอบเพราะพอเราชอบก็จะทำเราอยากใช้อุปกรณ์นั้น แต่มันก็ต้องขึ้นกับความเป็นได้ด้วย ตัวอย่างเช่น จะให้คนเริ่มเล่นกอล์ฟใช้เหล็ก blade มันก็คงจะทำให้การเล่นกอล์ฟนั่นอาจจะไม่สนุกเพราะจะทำให้รู้สึกยากเกินไป.     2.วัสดุ+เทคโนโลยี = เราก็ควรจะเลือกวัสดุเเละเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีได้ก้าวหน้ามาไกลและเป็นตัวช่วยในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชดเชยความผิดพลาด ช่วยสร้าง club speed, ball speed ให้เร็วและเเรงขึ้น โดนที่เราไม่ต้องปรับตัวเราแค่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์.  3.น้ำหนัก+Flex = สองสิ่งนี้มันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละบุคคล แต่ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเอง โดยการหาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นโปรที่สอนท่านนักกอล์ฟหรือยิ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ club […]