Tag Archives: Early Extension

เทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยท่านนักกอล์ฟแก้ไขปัญหา Early Extension ในการตีกอล์ฟ

เทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยท่านนักกอล์ฟแก้ไขปัญหา Early Extension ในการตีกอล์ฟ      ท่านนักกอล์ฟหลายๆ คน ที่มีปัยหาการออกวงสวิงและวิถีของลูกกอล์ฟ เกิดอาการ Fade ออกซ้ายขวาหรือมีการ Hook ของลูกกอล์ฟ วิถีของลูกกอล์ฟไม่ตรงตามระยะหรือเป้าหมายที่ควรจะเป็น พึงระลึกได้เลยครับว่า สาเหตุหนึ่งที่พบเป็นส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหา Early Extension นั่นเอง