กีฬากอล์ฟกับการพัฒนาร่างกายและสมอง

🏌‍♂ กีฬากอล์ฟกับการพัฒนาร่างกายและสมอง
นอกจากกีฬากอล์ฟจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือ ลำดับความคิดที่เป็นระบบและสร้างความเป็นระเบียบ
ของตัวท่าน เราสามารถสร้างลำดับความคิดได้ดีเนื่องจากกีฬากอล์ฟต้องมี Routine คือ การปฏิบัติก่อนสวิงทุกครั้ง เพราะการที่จะสวิงให้เข้าเป้าหมายนั้น ต้องมีความพร้อมของเบสิคที่ดีและจิตใจที่พร้อมก่อนตี ดังนั้นการทำ Routine เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สร้างการพัฒนาร่างกายและสมองอย่างมากครับ