อยากตีไกลต้องรู้เทคนิค ❗❗

อยากตีไกลต้องรู้เทคนิค 
การเคลื่อนที่ของลำดับ ที่เรียกว่า Kinematic Sequences
โดยเป็นการเคลื่อนที่เพื่อส่งแรงไปตามลำดับของวงสวิง
 Backswing เคลื่อนที่จาก ไม้ > แขน > ลำตัว > สะโพก ถ้าเคลื่อนที่ถูกต้อง จะเกิดการสะสมพลังงานได้เหมาะสม
 Downswing เคลื่อนที่จาก เท้า > สะโพก > ลำตัว > แขน > ไม้
ซึ่งจะเป็นการส่งต่อความเร็วเป็นลำดับ และเท้าจะเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนที่ เพื่อส่งแรงไปยังไม้กอล์ฟ

ดังนั้น ถ้าลำดับถูก การเพิ่มความเร็วหัวไม้ก็จะง่าย และได้ระยะที่ไกลขึ้นครับ รู้เทคนิคอย่างนี้แล้ว ต้องหัดฝึกฝน หรือให้ Golf Space ช่วยคุณให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
มาร่วมส่วนหนึ่งของครอบครัวกับเรา💕