⛳ ซ้อมในสนามไดร์ฟให้เหมือนสนามจริง 

 ซ้อมในสนามไดร์ฟให้เหมือนสนามจริง 


ในการฝึกซ้อมนั้นเราสามารถแบ่งได้หลากหลายการฝึกซ้อมครับ แต่ถ้าเรามาซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกรอบหรือแข่งขัน เราจะเรียกการฝึกแบบนี้ว่า “Competition Practice”หรือการฝึกเพื่อแข่งขัน ในการฝึกลักษณะนี้เราจะใช้จินตนาการ(Imagination) เข้ามาช่วยเป็นหลักครับ ด้วยการนึกภาพหลุมจริงที่เราจะไปเล่น ฝึกตีตามระยะต่างๆ เช่น พาร์ 4 เริ่มจาก Driver แล้วตามด้วยเหล็ก มีการทำ Pre shot Routine
เสมือนจริงเพื่อสร้างความรู้สึกเหมือนการออกรอบจริง ๆ เพื่อที่จะนำไปเล่นจริง ๆ การฝึกลักษณะนี้ จะช่วยทำให้ท่านนักกอล์ฟมีการเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจเพื่อใช้งานจริงในวันข้างหน้าครับ 🏌‍♀