เป้าหมายที่ชัดเจนในการเล่นกอล์ฟ / How to set goal in the game of golf?

เป้าหมายที่ชัดเจน!!!

…เป้าหมายเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิต การมีเป้าหมายจะทำให้ทราบเส้นทางการปฎิบัติสิ่งต่างๆตามแนวทางที่ปรารถนาไม่ออกนอกลู่นอกทาง เป้าหมายจะช่วยทำให้เห็นความก้าวหน้า ซึ่งในเบื้องต้นอาจดูเหมือนงานหนักและยาวไกล แต่กระบวนการของการตั้งเป้าหมายจะช่วยรักษาระดับความจดจ่อในสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลาและเป็นการกระตุ้นแรงจูงใจให้ยังคงมีอยู่ตลอดการฝึกที่ยาวนานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดที่กำหนดไว้ และเมื่อท่านนักกอล์ฟฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอจะสามารถพัฒนาความสามารถทางทักษะและนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถทำได้โดยการเอาชนะอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงกว่าและยากขึ้นไปอีกได้

 

วิธีการสร้างเป้าหมาย

“ระยะเวลาในการตั้งเป้าหมาย”

…การตั้งเป้าหมายที่ดีควรเป็นการตั้งเป้าหมายที่มีการวางแผนตลอดเวลา นับตั้งแต่เป้าหมายระยะสั้น/เป้าหมายระยะกลางและเป้าหมายระยะยาว

1.เป้าหมายระยะสั้น

…เป็นเป้าหมายที่มีความชัดเจนที่สุดเพราะเป็นการกำหนดกิจกรรมที่ต้องทำทุกวันหรือทุกช่วงเวลาของการฝึกซ้อมการตั้งเป้าหมายระยะสั้นนั้นท่านนักกอล์ฟต้องมีการวางแผนที่ดีและเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เพราะเป้าหมายที่กำหนดขึ้นจะนำไปสู่เป้าหมายระยะกลางและเป้าหมายระยะยาวต่อไป

2.เป้าหมายระยะกลาง

…ส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายที่ท่านแล้วก็ต้องกำหนดขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าที่ผ่านมาตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

3.เป้าหมายระยะยาว

…เป็นเป้าหมายที่มีความห่างไกลในการประเมินผลมากที่สุด เพราะระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่ปัจจุบันยังอีกนาน ท่านนักกอล์ฟอาจมองเห็นแนวทางที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตได้ยาก แต่ทั้งนี้เป้าหมายระยะยาวเป็นเป้าหมายที่ท่านนักกอล์ฟทุกคนต้องการอย่างปฎิเสธไม่ได้ ซึ่งเป้าหมายระยะยาวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลางได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแล้ว

…ท่านนักกอล์ฟจะเห็นได้ว่า การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่ท่านจะฝึกซ้อมวันนี้ ผมอยากให้ท่านรู้ก่อนว่า”เราซ้อมเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรต้องการพัฒนาแค่ไหน”

***มิใช่ซ้อมเพียงแค่ให้ไปตรงๆตามพรมฝึกซ้อมในสนามไดร์ฟ

…ถ้าจะฝึกซ้อมแค่ออกกำลังกาย ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน

…ถ้าต้องการพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้น ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีแบบฝึก(Drill) ที่วัดผลได้และต่อเนื่อง แล้วการพัฒนาของท่านนักกอล์ฟจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ…อย่าลืมวางเป้าหมายสำหรับการเล่นกอล์ฟของท่านด้วยน่ะครับ

 

โปรแจ็ค golf space academy