วางแผนการเล่น par 3 par 4 par 5

การวางแผนในการเล่นนั้นมีความสำคัญมาก เพราะกีฬากอล์ฟเราตัดสินกันด้วยแต้ม การได้แต้มน้อยที่สุดหรือจำนวนครั้งในการตีน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไป นักกอล์ฟท่านใดมีการวางแผนการเล่นที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งทางแล้ว

สิ่งที่นักกอล์ฟจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงในการวางแผนการเล่นของแต่ละหลุม เพื่อให้คะแนนออกมาได้ดี

การวางแผนการเล่น Par 3
หลุมพาร์ 3 เป็นหลุมที่ท่านนักกอล์ฟโดยทั่วไปมักจะชอบ เพราะเป็นหลุมที่สั้น ระยะจะไม่ไกลมาก ความยาวไม่เกิน 250 หลา
⁃ ดูระยะ เช็คลมให้ดี เลือกใช้ไม้ที่จะตีให้ดี
⁃ ดูตำแหน่งธง
⁃ หาจุดปลอดภัย หากท่านนักกอล์ฟจะพลาด ให้พลาดไปในจุดที่เล่นช็อตแก้ไขต่อไปได้ง่าย

การวางแผนการเล่น Par 4
⁃ ทีออฟต้องแม่นแฟร์เวย์ มองพื้นที่กว้างหลีกเลี่ยงอุปสรรค
⁃ หลีกเลี่ยงบทลงโทษ
⁃ หาตำแหน่งในการตีช็อตแอพโพรชขึ้นกรีนที่ง่ายว่าอยู่จุดไหน
⁃ ดูตำแหน่งธง และระยะที่ท่านนักกอล์ฟจะตีขึ้นกรีน
⁃ ตี 2 ครั้งให้ออนกรีน

การวางแผนการเล่น par 5
⁃ ทีออฟให้อยู่ในแฟร์เวย์ แต่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้หัวไม้ 1 เพียงอย่างเดียว ถ้าไม่ต้องการตีสู้ 2 ออน หรือตีหัวไม้ 1 ไม่แม่น อาจจะออกด้วยไฮบริด หรือเหล็กก็ได้ ให้อยู่ในพื้นที่ท่านนักกอล์ฟต้องการจะเล่นในช็อตต่อไป
⁃ เล่นช็อตที่ 2 ไปในตำแหน่งที่ขึ้นกรีนได้ง่าย หรือตีไปอยู่ในระยะที่ท่านนักกอล์ฟถนัด
⁃ ช็อตที่ 3 ดูระยะจากตำแหน่งที่ท่านนักกอล์ฟวาง ว่าอยู่ในโซนไหน โซนทำแต้ม 75-125 โซนระวัง เล็งกลางกรีน 125-175 โซนอันตราย แค่ตีไปออนกรีนส่วนไหนของกรีนก็ได้ 175-225

 

ดังนั้น ในการวางแผนการเล่น ไม่ว่าจะเป็น Par 3 Par 4 Par 5 ควรจะมีการวางแผนการเล่นที่ละเอียด มั่นใจในระยะที่จะตี เลือกเล่นช็อตที่ถนัด ถ้าจะผิดพลาดให้อยู่ในจุดที่สามารถแก้ไขได้ง่าย และทุกๆ ครั้งที่ยืนบนทีออฟในแต่ละหลุม ให้ท่านนักกอล์ฟนึกถึง แฟร์เวย์-กรีน-หลุม ก็พอ