เตรียมพร้อมร่างกายแบบไหน ก่อนหัดเล่นกอล์ฟ 

เตรียมพร้อมร่างกายแบบไหน ก่อนหัดเล่นกอล์ฟ 

กีฬากอล์ฟต้องการทักษะร่างกายที่ดีพอสมควรครับ การเคลื่อนไหวจากมุมข้อต่อต่างๆที่ดี กล้ามเนื้อมีความอ่อนตัวที่ดี จะช่วยให้การฝึกวงสวิงง่ายขึ้น และพัฒนาได้เร็วขึ้น การเตรียมร่างกายที่ดีที่สุดคือการฝึก Dynamic Warm up เป็นการเตรียมพร้อมร่างกายได้ง่ายที่สุด ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เพียงแค่มีความเข้าใจและจัดท่าทางให้ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือ ทางสถาบันจะมีแบบทดสอบร่างกายก่อนเรียน เพื่อที่จะทราบถึงข้อจำกัดทางร่างกาย เพื่อทราบทักษะทางร่างกาย ทำให้โปรสามารถออกแบบฝึกเพื่อให้มีการพัฒนาวงสวิงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ