Tag Archives: สอนกอล์ฟเด็ก

เคล็ดลับและแนวทางที่ให้เด็กเล่นกอล์ฟและการให้ลูกเริ่มต้นในการเรียนกอล์ฟ อย่างถูกต้อง

     ทางสถาบันสอนกอล์ฟ Golf Space Academy มีแนวทางการให้ลูกๆเล่นกอล์ฟ และเคล็ดลับที่จะทำให้ลูกๆ ของท่านประสบความสำเร็จในกีฬากอล์ฟมาฝากท่านนักกอล์ฟ หรือผู้ปกครองที่กำลังหากีฬาให้ลูกเล่นเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์หรือจิตใจอยู่ ตลอดจนเพื่อความเป็นเลิศในเชิงการเเข่งขันอยู่นะครับ