Tag Archives: สสว

สสว จับมือมหิดล ยกระดับผู้ประกอบการกีฬาแข่งขันในอาเซียนและตลาดโลก

สถาบันสอนกอล์ฟ GOLF SPACE ACADEMY เข้าร่วม MOU       เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้มีการทำ MOU เรื่องความร่วมมือทางงานวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม จุดประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ กับทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬาของประเทศไทย