Tag Archives: วงสวิงกอล์ฟ

วงสวิงกอล์ฟ

วงสวิง กอล์ฟสำหรับนักกอล์ฟ ที่ดีและ วงสวิง สวยควรเป็นอย่างไร

วงสวิง กอล์ฟสำหรับนักกอล์ฟ  หลักพื้นฐานในการสร้างวงสวิงให้มีประสิทธิภาพและสวยงามสำหรับกีฬากอล์ฟ จะต้องเริ่มจากการมีพื้นฐาน ที่ดีและถูกต้อง  Basic ที่ดีในการเล่นกอล์ฟ  จะสามารถต่อยอดและพัฒนาต่อไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจะมาดูกันว่า คำที่ว่า “ วงสวิง กอล์ฟที่ดี ” นั้นควรจะต้องเป็นอย่างไร

เทคนิคในการพัฒนาการวงสวิงกอล์ฟ ก่อนเรียน-หลังเรียน ของนักเรียนสถาบันสอนกอล์ฟ Golf Space Academy

     พัฒนาการก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกอล์ฟ ที่เข้าหลักสูตร Pattern Swing (พื้นฐานวงสวิงกอล์ฟเบื้องต้น) จะสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการเล่นกอล์ฟไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบครับผม จาก Case Study จริงๆ ของนักเรียนจากทางสถาบันสอนกอล์ฟ Golf Space Academy ครับ

เพราะวงสวิงกอล์ฟ ที่ดีไม่สามารถสร้างได้ภายในวันเดียว

เพราะวงสวิงกอล์ฟ ที่ดีไม่สามารถสร้างได้ภายในวันเดียว เพราะกรุงโรมไม่ได้ สร้างเสร็จได้ภายในวันเดียว วงสวิงในกีฬากอล์ฟก็เช่นกัน   กีฬากอล์ฟ🏌️‍♀️เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่ค่อนข้างมีรายละเอียดในตัวมากมาย  ซึ่งการที่จะเข้าใจในวงสวิงกอล์ฟ แต่ละช่วง  แต่ละขั้นตอน โดยมีรูปแบบ pattern และขั้นตอนการฝึกที่ถูกต้องและชัดเจน จะช่วยให้การพัฒนาวงสวิงกอล์ฟ ให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ และอย่างยั่งยืน      ดังนั้นเมื่อไรที่มีปัญหาการตี หรือระยะหรือวิถีลูก ไม่ได้เป็นไปตามระยะ หรือมุมองศาที่ควรจะเป็น ท่านนักกอล์ฟจะสามารถกลับมา Re-check และตรวจสอบวงสวิงกอล์ฟ ของตนเองได้ และจะรู้ถึงความผิดปกติของวงสวิง ได้เกือบจะทันที