เพิ่มความแม่นยำในการพัตต์ระยะต่ำกว่า 6 ฟุต

​ระยะ 3-6 ฟุต หรือระยะ “ขาสั่น” ของใครหลายๆคน เป็นการพัตต์ระยะสั้นที่หลายคน เมื่อถึงเวลาที่จะพัตต์อยในระยะนี้ มักจะมีเรื่องให้ได้คิดมาก เช่น ตั้งลายตรงหรือไม่, ไม่แน่ใจในไลน์ที่อ่านเมื่อเข้าไปจรดลูก หรือ เกิดความสงสัยบางอย่างขึ้น เราจะมีวิธีซ้อมและคิดอย่างไร โปรยอด มีคำตอบ

ระยะ 6 ฟุต หรือระยะ “ขาสั่น” ของใครหลายๆคน การพัตต์ระยะสั้นขนาดนั้น สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ “การปล่อยพัตเตอร์ให้ตรงตามที่เล็งมากที่สุด” หลายๆคนเวลาอยู่ในระยะนี้คิดมากจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นตอน Back swing หรือเรื่องของน้ำหนักก็ตาม 2 อย่างนี้ อาจทำให้ตอน Back swing มีอาการแกว่ง จากการที่เราคิดมากนั่นเอง หรือ น้ำหนักอาจจะไม่ได้ สั้นบาง หรือแรงเกินไปบ้าง เมื่อถึงเวลาที่จะต้องพัตต์ระยะนี้ ลองพยายามแค่ 2 อย่างนี้พอครับ

– Back swing ให้สั้นลง

– พยายามปล่อยให้ให้ตรงตามไลน์ที่เล็งให้ได้มากที่สุด