สสว จับมือมหิดล ยกระดับผู้ประกอบการกีฬาแข่งขันในอาเซียนและตลาดโลก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กับมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันสอนกอล์ฟ GOLF SPACE ACADEMY เข้าร่วม MOU

 

    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้มีการทำ MOU เรื่องความร่วมมือทางงานวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม จุดประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ กับทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬาของประเทศไทย

สถาบันสอนกอล์ฟเข้าร่วม ลงนาม MOU กับมหิดลสถาบันสอนกอล์ฟเข้าร่วม ลงนาม MOU กับมหิดล

     โดยมีทางสถาบันสอนกอล์ฟ GOLF SPACE ACADEMY ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของการทำ MOU ในครั้งนี้ โดยทางสถาบันสอนกอล์ฟ GOLF SPACE ACADEMY หวังว่า MOU ครั้งนี้จะเป็นตัวจุดประกายและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้มีการพัฒนาบุคลากรหรือโปรกอล์ฟ ตลอดจนนวัตกรรม ทางด้านกีฬา หรือนวัตกรรมในวงการกอล์ฟ จะมาช่วยในการฝึกซ้อมกอล์ฟ หรือเรียนกอล์ฟ หรือพัฒนานักกีฬากอล์ฟ โดยใช้นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาขึ้นได้

ซึ่งผลงานวิจัยที่ดีๆ ในวงการกีฬามีอยู่มากมาย ที่สามารถนำมาพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ และพัฒนาวงการในเชิงธุรกิจทางกีฬาของประเทศไทย และวงการกีฬากอล์ฟไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับ

https://www.facebook.com/grad.mahidol/videos/2306630932956643/

 

สถาบันสอนกอล์ฟบางนา GOLF SPACE ACADEMY