ทำไมการฝึกรูปแบบ Functional Golf Training จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาฝีมือในท่านนักกอล์ฟ 

ทำไมการฝึกรูปแบบ Functional Golf Training จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาฝีมือในท่านนักกอล์ฟ 

เพราะกีฬากอล์ฟ ไม่ได้ฝึกสวิงตีลูกเพียงอย่างเดียว
การเข้าใจการเคลื่อนไหว 
บวกกับการฝึกร่างกาย ก็สำคัญไม่แพ้กัน

 

     ใช่ครับเพราะกีฬากอล์ฟ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การฝึกตีลูก หรือการซ้อมสวิงตีลูกเพียงอย่างเดียว หากท่านนักกอล์ฟต้องการผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สกอร์การเเข่งขันที่ลดลง หรือการออกแรงสวิงที่น้อยลง แต่ผลลัพธ์วงสวิงมีประสิทธิภาพ ที่มากขึ้น การเข้าใจการเคลื่อนไหวร่างกายเฉพาะส่วน รวมไปถึงการฝึกร่างกายให้มีความแข็งแรงเฉพาะส่วนที่ต้องใช้ในการเล่นกอล์ฟ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน 

การฝึก Functional Golf Training

    ก่อนที่เราจะรู้จักกับ Functional Golf Training  เรามารู้จักกับคำว่า Functional Training กันก่อนว่าคืออะไร Functional Training เป็นการฝึกการพัฒนาฝึกฝนร่างกายเพื่อให้มีการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายแบบ Functional Training เป็นการเคลื่อนไหวที่มีความหลากหลาย ทำให้ข้อต่อมีการเคลื่อนไหวและรักษาความมั่นคงได้ดี ช่วยให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันได้รวดเร็วขึ้น โดยหลักการของการฝึกแบบ Functional Training คือทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานอย่างสัมพันธ์กันทุกส่วน

    แล้ว Functional Golf Training มีความหมายว่ายังไง แล้วมีความสำคัญยังไงต่อการพัฒนาการเล่นกอล์ฟ ของท่านนักกอล์ฟ Functional Golf Training ก็คือ การฝึกพัฒนาฝึกฝนร่างกายของท่านนักกอล์ฟให้มีความแข็งแรงในแต่ละส่วนของร่างกาย ที่จะทำให้การท่าทางและประสิทธิภาพในวงสวิงเกิดผลลัพธ์ที่ดี การพัฒนาร่างกายให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหว และจุดหมุนของวงสวิงกอล์ฟ ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ข้อได้เปรียบของการฝึก Functional Golf Training ได้แก่

  • ประสิทธิภาพ วงสวิงกอล์ฟ ที่ดีขึ้น เกิดจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกวงสวิง มีการพัฒนาและฝึกฝน
  • การยืนระยะในเกมส์การแข่งขันนานขึ้น ลดอาการล้าระหว่างการออกรอบ และสามารถรักษาผลสกอร์ในระดับที่ดีขึ้น ไม่แกว่ง

 

function golf training กับกีฬษกอล์ฟ

 

     เพราะฉะนั้นการฝึกรูปแบบ Functional Golf Training จะมีความได้เปรียบและสร้างจุดแตกต่างกับท่านนักกอล์ฟ ทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกรูปแบบนี้ ซึ่งการฝึกแบบ Functional Golf Training จำเป็นต้องฝึกกับโปรกอล์ฟผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน จุดประสงค์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี และสามารถพัฒนาศักยภาพของท่านนักกอล์ฟได้ 

     โดยทางสถาบันสอนกอล์ฟ GOLF SPACE ACADEMY มีโปรกอล์ฟและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการฝึก Functional Golf Training โดยเฉพาะ และมีท่านนักกอล์ฟที่ได้เข้าร่วมอยู่ในโปรแกรมนี้ และสามารถทำสกอร์ได้ลดลง และวงสวิงมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด เพราะกีฬากอล์ฟ เป็นกีฬาที่ค่อนข้างมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นการฝึกหรือการวางรากฐานในการเล่นกอล์ฟ จึงสำคัญต่อการพัฒนาฝีมือและศักยภาพในระดับต่อไปครับ

สถาบันสอนกอล์ฟบางนา