เล่นกอล์ฟให้สนุก เลือกใช้กล้ามเนื้อที่ถนัด

ในเรื่องของความเหมาะสมว่า เราจะเปลี่ยนวงสวิงไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นสากลได้ เราก็จะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในครั้งนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกใช้กล้ามเนื้อว่า ท่านนักกอล์ฟถนัดกล้ามเนื้อส่วนไหนและควรต้องเลือกใช้อย่างไรครับ

เป้าหมายที่ชัดเจนในการเล่นกอล์ฟ / How to set goal in the game of golf?

เป้าหมายที่ชัดเจน!!! …เป้าหมายเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิต การมีเป้าหมายจะทำให้ทราบเส้นทางการปฎิบัติสิ่งต่างๆตามแนวทางที่ปรารถนาไม่ออกนอกลู่นอกทาง เป้าหมายจะช่วยทำให้เห็นความก้าวหน้า ซึ่งในเบื้องต้นอาจดูเหมือนงานหนักและยาวไกล แต่กระบวนการของการตั้งเป้าหมายจะช่วยรักษาระดับความจดจ่อในสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลาและเป็นการกระตุ้นแรงจูงใจให้ยังคงมีอยู่ตลอดการฝึกที่ยาวนานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดที่กำหนดไว้ และเมื่อท่านนักกอล์ฟฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอจะสามารถพัฒนาความสามารถทางทักษะและนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถทำได้โดยการเอาชนะอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงกว่าและยากขึ้นไปอีกได้

ทำไม Pre-Shot Routine ถึงมีความสำคัญในการเล่นกอล์ฟ??

ทำไม Pre-Shot Routine ถึงมีความสำคัญในการเล่นกอล์ฟ?? ท่านนักกอล์ฟหลายๆท่านที่พอเวลาฝึกซ้อมที่สนามไดร์ฟตีดี แต่พอเมื่อไปเล่นออกรอบสนามจริงกลับทำผลงานไม่ดี  ตัวอย่าง เช่น ตีออกซ้าย ออกขวา หรือควบคุมทิศทางไม่ได้ โดยไม่รู้สาเหตุ ทั้งๆที่เวลาอยู่ในสนามไดร์ฟตีตรงตลอด  ทั้งนี้เกิดจากความวิตกกังวล และการขาดลำดับขั้นตอนในการเล่น วันนี้ผมจึงมานำเสนอสิ่งที่ช่วยให้เราอยู่ในเกม และสิ่งที่ทำให้ท่านนักกอล์ฟไม่คิดเรื่องอื่นนั้นก็คือ Pre shot routine

1 2 3 4