Attack angle คืออะไร⁉️

Attack angle คืออะไร⁉️

Attack angle คือ การเคลื่อนที่ ⬆️ ขึ้น – ลง ⬇️ของหัวไม้กอล์ฟ เข้ามา lmpact หรือปะทะ ที่ลูกกอล์ฟ ซึ่งมีผลต่อวิถีลูกหรือระยะที่ได้

🔴โดยการใช้เหล็กค่าของ Attack angle ควรติดลบ เพราะมีผลจากการที่วางตำแหน่งบอลมาทางขวาซึ่ง คือจังหวะที่ไม้กำลังดิ่งลงเข้าหาลูกกอล์ฟ หรือ อาจจะมีปัจจัยอื่นที่จะทำให้ค่า เป็นบวกในเหล็กได้มีดังนี้
🔺น้ำหนักอยู่ทางขวามากเกินไป(ขณะ lmpact)
🔺มีการใช้ข้อมือ ช่วยงัดลูกกอล์ฟเกินไป
🔺แนวไม้ลงมาในลักษณะ in to out มากจนเกินไป

✴️โดยการใช้เหล็กยาวหรือหัวไม้ ค่า Attack angle จะมีลักษณะที่ ค่าบวกมากกว่าเหล็กสั้น เพราะมีผลจากการที่วางตำแหน่งบอลมาทางซ้ายมากขึ้นซึ่งเป็นจังหวะที่ไม้เริ่มลอยขึ้น ค่าเลยจึงติดลบน้อยลง หรือบวกมากขึ้น (ซึ่งอยู่ที่ความเร็วของไม้ในแต่ละบุคคล) หรืออาจจะมีปัจจัยอื่นที่จะทำให้ค่า เป็นลบมากไปในเหล็กยาว Driverได้มีดังนี้
🔸มีการใช้ช่วงบนมากเกินไปส่งผลให้มีลักษณะ out to in
🔸ตัวมีการเคลื่อนหรือสไลด์ไปทางซ้ายมากไป
🔸ล็อคข้อมือจนเกินไป

✨ดังนั้น ให้ท่านนักกอล์ฟตรวจเช็ค Attack angle ในแต่ละไม้ว่าท่านมีมุมเข้าปะทะที่กดไปหรืองัดเกินไปไหม เช็คได้ที่ เครื่อง Trackman กับ Golf space academy ได้เลยครับทางเรามีคอร์สที่ดูค่าต่างๆที่สำคัญในการตีที่จะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟเล่นกอล์ฟได้เก่งขึ้นครับ✅

เขียนโดย ProGolf