⛳️ทำไมถึงตีโดนคอไม้แก้อย่างไรดี

⛳️ทำไมถึงตีโดนคอไม้แก้อย่างไรดี⁉️

สาเหตุการตีโดนคอไม้ ‼️
🔺มือขวาดันออกไปด้านหน้าเกิน เนี่องจากมีการใช้มือแขนที่ตีจนเกินไปหรือตัวยืด
🔺ก้นเด้งมาด้านหน้าจึงทำให้แนวไม้เลยออกมาจนโดนคอไม้
🔺มีการจรดลูกใกล้จนเกินไป และมีน้ำหนักตอน ขณะ downswing อยู่ปลายเท้าเกินจึงทำให้ตัวเซเลยมาข้างหน้า

🔥แล้ววิธีแก้ควรทำอย่างไร🔰
🔸มีการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ทำงานมากขึ้น
🔸รักษาแกนการหมุนตัวที่มีการพับตัวมากขึ้น
🔸มีการเช็คความห่างของลูกกอล์ฟ
🔸ตรวจสอบเช็คในเรื่องจุดอ่อนทางด้านร่างกายมีการฝึกในเรื่องของ Mobility ท่าฝึกต่างๆที่จะช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
🔸มีการทำท่าช้าๆลงมาเพื่อเช็คลำดับของสวิงและแนวไม้ที่เห็นภาพได้ชัดขึ้น เพียงเท่านี้ทันนักกอล์ฟก็จะไม่มีอาการตีโดนคอไม้แล้วครับ✅✅