โทษปรับในการเล่นช้า

⛳️โทษปรับในการเล่นช้า🏌️‍♂️

🔰สัปดาห์ก่อนมีการแข่งขัน LPGA รายการใหญ่ที่ฝรั่งเศส The Amundi Evian Championship 2023 ในการเล่นรอบที่ 2 กรรมการได้ติดตามและเพ่งเล็งการเล่นในกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้เล่นช้ากว่าเวลาที่กำหนด และได้เข้าไปเตือนผู้เล่นทั้งกลุ่มว่าได้เล่นช้ากว่าเวลาที่กำหนด (Pace Of Play) หลังจากกรรมการได้จับตาการเล่นของนักกอล์ฟทั้งกลุ่มจนมาถึงหลุมที่16 แล้วพบว่า มีผู้เล่นท่านหนึ่ง เป็นผู้เล่นที่เล่นช้า ส่วนเพื่อนร่วมก็วนไม่มีพฤติกรรมในการเล่นช้ากรรมการได้ทำการเตือนแล้ว ซึ่งโทษปรับเมื่อมีการเล่นช้า

🟢เตือนครั้งที่ 1 มีโทษปรับ 1 สโตรค
🟠เตือนครั้งที่ 2 มีโทษปรับ 2 สโตรค
🔴เตือนครั้งที่ 3 มีโทษปรับให้ออกจากการแข่งขัน

⚠️ซึ่งในแต่ละ Tournament จะถูก กำหนดใว้ในการแข่งขันว่า แต่ละหลุมใช้เวลาได้ไม่เกินกี่นาทีของแต่ละหลุม สังเกตง่ายๆ ถ้ากลุ่มหน้าทิ้งไปเยอะพอสมควร ต้องย้อนกลับมาดูเวลาของกลุ่มเราเองว่าใช้เวลาเกินที่กำหนดหรือไม่ แต่ถ้ากลุ่มหน้าเล่นเร็วส่วนกลุ่มของเรายังอยู่ในเวลาก็จะไม่ส่งผลกระทบในเรื่องของเวลา
🔺ส่วนในกรณีที่กล่าวนำมาแล้วข้างต้นไม่ได้ถูกปรับโทษให้ออกจากการแข่งขัน แต่ผู้เล่นถูกให้ออกจากการแข่งขัน เพราะผู้เล่นมีการบันทึกสกอร์ต่ำกว่าสกอร์จริง เนื่องจากผู้เล่นไม่ได้บวกสกอร์ที่ถูกปรับจากการเล่นช้าลงไปบันทึกในสกอร์จริง ทำให้ผู้เล่นถูกให้ออกจากการแข่งในหลังจบในรอบที่ 2 หรือ เรียกอีกอย่างว่า (DQ) การถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันนั่นเอง

❕หมายเหตุ ❕
⛔️R5.6 การเล่นช้าที่ไม่สมเหตุ
⛔️R3.3b การรับผิดชอบต่อสกอร์การ์ดในสโตรคเพลย์

เขียนโดย Pro Arun