⛳️ปรับวงสวิงใหม่ซ้อมยังไงได้บ้าง⁉️

✴️ปรับวงสวิงใหม่ซ้อมยังไงได้บ้าง  นักกอล์ฟควรฝึกซ้อมอย่างไรในช่วงที่มีการแก้ไขวงสวิงใหม่ นักกอล์ฟบ้างท่านนั้นปรับวงสวิงใหม่ เพื่อให้สวิงสวยขึ้นหรือตีได้ดีขึ้นแล้วเริ่มมีอาการที่ตีโดนไม่ดีอาจเป็นเพราะยังไม่เคยชิน บทความนี้จะแนะนำวิธีฝึกซ้อมให้นักกอล์ฟทุกท่านกันครับ✅

🎯 โฟกัสจุดที่มีการแก้ไขวงสวิง ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยน อยากให้โฟกัสกับจุดที่แก้ไขไปทีละจุดเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการฝึกซ้อม เช่น โฟกัสขณะ Top swing เช็คแนวว่ามีมุมแขนศอก-ข้อมือว่าพับไปไหมและซ้อมโดยที่ไม่เน้นผลงานเดี๋ยวทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเอง✨

🔴 ทำทุกอย่างให้ช้าลง ในช่วงที่มีการปรับสวิงแรกๆยังมีความรู้สึกแปลกๆหรือฝืนตัวเองอยู่บ้าง เพราะเป็นท่าที่ไม่เคยทำ ดังนั้นอยากให้ฝึกซ้อมอย่างช้าๆ เพราะการปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลาเพื่อให้เกิดความเคยชินกับสิ่งใหม่ที่สมองกำลังจดจำ🔰

✳️ ฝึกทำซ้ำบ่อยๆ ทุกครั้งที่มีการทำสิ่งใหม่ๆ สมองจะต้องเรียนรู้และสั่งการไปยังกล้ามเนื้อ ฉะนั้นการทำซ้ำบ่อย จะทำให้สมองสั่งงานได้แม่นยำขึ้น แล้วจึงค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ หมั่นฝึกซ้อมและทบทวน แล้วท่านนักกอล์ฟจะได้วงสวิงที่สวยงามและตีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ✅✅

เขียนโดย Pro Golf