จะตีกอล์ฟได้ดีจะต้องมีอะไรบ้าง

⛳️จะตีกอล์ฟได้ดีจะต้องมีอะไรบ้าง🔆
✅ต้องมีร่างกายที่ดี
สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเล่นกอล์ฟ สิ่งสำคัญคือการเตรียมกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลังการเล่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการเล่น และควรรู้ข้อจำกัดของร่างกาย จุดที่มีปัญหาแล้วจึงนำมาแก้ไข ทำร่างกายจุดนั้นให้ดีขึ้น อาจจะเป็นในเรื่องของความยืดหยุ่น ผู้ที่จะเริ่มเล่นก็ควรเตรียมพร้อมฝึกให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็จะสามารถที่จะมีทักษะในการเล่นกอล์ฟที่ดีได้อย่างแน่นอน
✅ต้องมีวงสวิงการมีวงสวิงที่ดี
การรู้การเคลื่อนไหวของสวิงกอล์ฟและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้มีวงสวิงที่ดี ก็สามารถที่จะทำให้ตีกอล์ฟได้แม่นยำ เกิดความสม่ำเสมอมากขึ้น
✅ต้องมีการวางแผนที่ดี
การวางแผนในสนามออกรอบ มีความเข้าใจในการเล่น วางแผน ในแต่ละหลุมและเตรียมตัวศึกษาการเล่นในสนามนั้น ที่ผู้เล่นจะได้ลงไปสนามจริงมีพื้นที่การเล่นแบบไหนบ้างระยะ อากาศ สภาพสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ก็จะทำให้มีผลลัพธ์ในการวางแผนการเล่นที่ดี และท่านนักกอล์ฟก็จะได้ผลงานที่ดีตามมา
✅มีการควบคุมสภาพจิตใจในการเล่นที่ดี
กอล์ฟเป็นกีฬาที่เล่นกับความผิดพลาด ควรคิดบวกมากขึ้นเสียไม่เป็นไรแก้ไขต่อ แล้วเริ่มหลุมต่อไป มีจิตที่นิ่งไม่ตื่นเต้นมีการทำสมาธิสั้นๆ การหายใจ ลดความกดดัน ก็จะช่วยให้ผู้เล่นมีการเล่นในสภาพจิตใจมีดี ผลงานก็ดีตาม
📍ดังนั้นให้ท่านนักกอล์ฟตรวจเช็ค หรือสำรวจตัวเองดู ว่าในเรื่องของร่างกาย สวิง การวางแผนการเล่นและสภาพจิตใจ มีจุดอ่อนทางด้านไหนสามารถนำมาปรับใช้เพื่อผลงานที่ดีขึ้นครับ🙂
ติดต่อสอบถามได้ที่ Golf Space Academy