กฎกอล์ฟปรับปรุงเพิ่มเติม 2023

🏌️‍♂️กฎกอล์ฟปรับปรุงเพิ่มเติม 2023‼️

🛑คศ.2019 เป็นปีที่เริ่มใช้กฎกอล์ฟฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งสำคัญอีกครั้งสำหรับนักกอล์ฟอาชีพและนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไป ซึ่งหลักๆแล้วทาง R&A หรือ USGA ต้องการให้การเล่นเร็วขึ้น ให้ความเป็นธรรมกับนักกอล์ฟมากขึ้น ในปี2023 ได้แก้ไขปรับปรุงกฎจากเดิม ประมาณ5ข้อสำคัญหลักๆ
⛔️ กฎกอล์ฟสำหรับผู้พิการ เพื่อเพิ่มและเปิดโอกาสการเล่นกอล์ฟของผู้พิการให้มากขึ้น ได้เพิ่มกฎนี้มาโดยเฉพาะ
⛔️ ไม่จำเป็นต้องเขียนแฮนดิแคป ลงบนสกอร์การ์ด ในการแข่งขันสโตรคเพลย์ กอล์ฟสมัครเล่นอย่างเป็นทางการ บนสกอร์การ์ดเคยบังคับให้ผู้เล่นต้องลงแฮนดิแคปของตัวเอง ซึ่งได้แก้ไขกฎโดยไม่ต้องลงแฮนดิแคป กรรมการจัดการแข่งขันจำเป็นผู้คำนวนให้
⛔️ เปลี่ยนไม้กอล์ฟได้ถ้าชำรุดระหว่างแข่ง ถ้าไม้กอล์ฟเสียหาย หรือชำรุดอนุญาตให้เปลี่ยนอุปกรณ์มาแทนแทนได้ แต่ ต้องไม่เกิดจากการใช้ความรุนแรง หรือระบายอารมณ์ แต่ถ้าเกิดจากการตั้งใจสวิง แล้วโดนพื้นทำให้หัก งอ สามารถเปลี่ยนระหว่างแข่งขันได้เลย
⛔️ ยกเลิกปรับโทษ หากดรอปแล้วลูกเคลื่อนที่โดยปัจจัยทางธรรมชาติ หลังจากการดรอปลูกแล้วลูกเคลื่อนที่ไปตกน้ำ หรือออกโอบี จากธรรมชาติ เช่นลมกระโชก สามารถนำลูกกลับมาวางที่เดิม หรือใช้ลูกอื่นถ้าลูกเดิมตกน้ำ โดยไม่มีโทษปรับ
⛔️ ดรอปลูกไกล้หลุมกว่าเดิมได้ สำหรับทางเลือกดรอปถอยหลังในแนวเส้นทางการเล่น การดรอปลูกโดยใช้ทางเลือกถอยหลังเล็งธง เมื่อดรอปแล้วลูกเคลื่อนไปข้างหน้า (ไกล้ธงจากจุดดรอป) ไม่มีโทษปรับ แต่ต้องไม่เกิน1ช่วงไม้กอล์ฟ

เมื่อนักกอล์ฟเจอสถานการณ์ในการออกรอบ คงใช้กฎต่างๆที่ปรับปรุงไปใช้ได้ เพื่อการเล่นกอล์ฟให้สนุกมากขึ้น✅

เขียนโดย Pro Arun