5 วิธีการรับมือ COVID 19 ฉบับนักกอล์ฟ

1. ล้างมือทุกครั้ง หลังซ้อมกอล์ฟเสร็จ หากเลือกใช้เจลแอลกอฮอล์ ควรเลือกที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เกิน 70%
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสทุกส่วนของใบหน้า โดยเฉพาะ ตา หู จมูก และหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆอยู่เสมอ
3. หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนและการอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิด  ช่วงนี้ ควรงดสังสรรค์ในระยะใกล้ชิด หลังซ้อมกอล์ฟเสร็จ ควรรีบกลับบ้าน แล้วอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันด้วย
4. หากรู้สึกไม่สบาย ควรอยู่บ้าน กักตัวเองไว้อย่างน้อย 14 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก ควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจเช็คอาการอย่างเร็วที่สุด
5. รับข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้

ด้วยรักและหวังดี จากทีมงาน GOLF SPACE