จันทร์จิรา เทียนสอาด
( Pro Parn )

COMPETENCY

  • ตัวแทนการเเข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดลในการแข่งขันกอล์ฟระดับมหาวิทยาลัย
  • เทรินโปรปี 2554 เป็นนักกอล์ฟอาชีพ Tournament Player แข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2018 Be a Guest on The TEE OFF TV Show

โปรป่าน

โปรป่าน

โปรป่าน

โปรป่าน

โปรป่าน

โปรป่าน

แข่งขันรายการ Thai LPGA Tour

โปรป่าน

โปรป่าน

โปรป่าน

แข่งขันรายการ TIP LADY ONE DAY Tour

โปรกอล์ฟป่าน

โปรกอล์ฟป่าน

แข่งขันรายการ TLPGA

โปรกอล์ฟป่าน

โปรกอล์ฟป่าน