หลักสูตรสอนกอล์ฟระดับแข่งขัน – Professional Golf Course

 

  เป็นหลักสูตรสอนกอล์ฟระดับแข่งขันProfessional Golf Course ของทางสถาบันสอนกอล์ฟ Golf Space Academy เป็นหลักสูตร สอนกอล์ฟ ที่เหมาะสำหรับท่านนักกอล์ฟ ที่เรียนจบจากหลักสูตร Performance Swing Golf หรือท่านนักกอล์ฟ ที่มีสกอร์อยู่ในช่วง 90 – 80 และจะมีการสร้างผลงานสกอร์ให้ต่ำกว่า 80 ควรทำอย่างไร ทางสถาบันสามารถพัฒนาท่านนักกอล์ฟ ไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นได้ ด้วยหลักสูตรสอนกอล์ฟของทางสถาบันด้านล่างครับ

หลักสูตรสอนกอล์ฟระดับแข่งขัน

Modern Swing Golf

 จะเป็นรูปแบบวงสวิงกอล์ฟ ที่ทันสมัยมีการเคลื่อนไหวตามหลักชีวกลศาสตร์ (Biomechanic) มีการวัดผลได้จากเครื่องมือของสถาบัน และเน้นการฝึกฝนกล้ามเนื้อจากผลที่ตรวจวัดจากตัวท่านนักกอล์ฟเอง (TPI Screening)

จะใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Minor Muscle) และสร้างความเร็วจากการถ่ายน้ำหนักที่ถูกหลักวิทยาศาสตร์ของนักกีฬากอล์ฟ

How to practice?

1.เรียนรู้การซ้อมกอล์ฟ ในรูปแบบเฉพาะของตัวท่านเอง (Specific Format Drill) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้มีวงสวิงที่ถูกต้องมากขึ้นจากกล้ามเนื้อที่ท่านถนัดมากที่สุด

2.หลักการฝึกซ้อมในสนามไดร์ฟ 4 รูปแบบ

  • Block Practice เป็นการฝึกแบบจังหวะปิดเพื่อให้สมองเรียนรู้การเคลื่อนไหว และจดจำการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
  • Mini Block Practice เป็นการฝึกแบบจังหวะปิด และจังหวะเปิด เพื่อเป็นการเช็คทั้งกล้ามเนื้อที่ถูกต้องและเน้นการตีเข้าเป้าหมาย
  • Random Practice เป็นการฝึกตีเข้าเป้าหมายเป็นหลัก เป็นแบบฝึกที่มีกล้ามเนื้อที่ดีแล้ว เป็นการฝึกเพื่อสร้างความชำนาญในวงสวิงเพื่อตีเข้าเป้าหมายและนำไปใช้ในสนามจริง
  • Competition Practice เป็นการฝึกก่อนการแข่งขันจริงๆ อยู่ในช่วงที่จะแข่งขัน จะเน้นการจินตนาการ นำข้อมูลจากสนามจริงมาฝึกซ้อมในสนามไดร์ฟ เรียกได้ว่าเป็นแบบฝึกที่ไม่ได้เน้นวงสวิง แต่เน้นผลงานเป็นหลัก

3.วิธีการซ้อม Short Game ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีเป้าหมายและเก็บสถิติในการซ้อมมากขึ้น  

4.วิธีการซ้อมพัตต์ มีรูปแบบการซ้อมระยะต่างๆ เพื่อเก็บสถิติในการพัตต์ และนำมาประเมินผลเพื่อทำความเข้าใจกับสกอร์โดยรวม

How to play?

หลังจากที่ได้มีรูปแบบการฝึกเพื่อพัฒนาวงสวิงที่ดีแล้ว ส่วนสำคัญต่อมาคือการทำแต้มในสนามจริง ต้องเข้าใจการเล่นว่าควรวางแผนการเล่นอย่างไรให้เหมาะกับตัวท่าน และเหมาะกับศักยภาพของตัวท่านเอง เรียนรู้การวางแผนการควบคุมจิตใจโดยโค้ชผู้ชำนาญการ

Mental Skill?

เรียนรู้เรื่องจิตใจ และเข้าใจตัวเองว่ามีบุคคลิคอย่างไร เพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับการเล่นและแข่งขันในแมทช์ต่างๆ

  • Focus of Energy
  • Intensity
  • Attention Control

 

ติดต่อสถาบัน GOLF SPACE ACADEMY