หลักสูตรสอนกอล์ฟระดับกลาง – Performance Swing Golf

หลักสูตร สอนกอล์ฟระดับกลาง Performance Swing Golf ของทางสถาบัน GOLF SPACE ACADEMY เป็นหลักสูตร สอนกอล์ฟ ที่เหมาะสำหรับท่านนักกอล์ฟ ที่เรียนจบจากหลักสูตร Pattern Swing Golf หรือท่านนักกอล์ฟ ที่มีสกอร์อยู่ในช่วง 100-90 จุดประสงค์หลักของหลักสูตรนี้ จะเป็นการพัฒนาเทคนิคการเล่นกอล์ฟ และสร้างผลงานสกอร์ให้ต่ำกว่า 90 

Modern Swing Golf

  • จะเป็นรูปแบบสวิงกอล์ฟ ที่ทันสมัยมีการเคลื่อนไหวตามหลักชีวกลศาสตร์ (Biomechanic) มีการวัดผลได้จากเครื่องมือที่ทันสมัยที่ทางสถาบันได้นำมาใช้ และเน้นการฝึกฝนกล้ามเนื้อจากผลที่ตรวจวัดจากตัวท่านนักกอล์ฟเอง (TPI Screening)
  • จะใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Minor Muscle) และสร้างความเร็วจากการถ่ายน้ำหนักที่ถูกหลักวิทยาศาสตร์ของนักกีฬากอล์ฟ

How to practice?

1.เรียนรู้แนวสวิง (Club Path) เรียนรู้การควบคุมหน้าไม้ (Club Face) มุมการเข้าปะทะลูก (Attack Angle) เพื่อทำความเข้าใจว่าเราจะควบคุมทิศทางลูกได้อย่างไร และเหตุใดลูกจึงออกไปในทิศทางนั้น

2.เรียนรู้การซ้อมในรูปแบบเฉพาะของตัวท่านเอง (Specific Format Drill) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้มีวงสวิงที่ถูกต้องมากขึ้นจากกล้ามเนื้อที่ท่านถนัดมากที่สุด

3.หลักการฝึกซ้อมในสนามไดร์ฟ 4 รูปแบบหลักการฝึกซ้อมในสนามไดร์ฟ

  • Block Practice เป็นการฝึกแบบจังหวะปิดเพื่อให้สมองเรียนรู้การเคลื่อนไหว และจดจำการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
  • Mini Block Practice เป็นการฝึกแบบจังหวะปิด และจังหวะเปิด เพื่อเป็นการเช็คทั้งกล้ามเนื้อที่ถูกต้องและเน้นการตีเข้าเป้าหมาย
  • Random Practice เป็นการฝึกตีเข้าเป้าหมายเป็นหลัก เป็นแบบฝึกที่มีกล้ามเนื้อที่ดีแล้ว เป็นการฝึกเพื่อสร้างความชำนาญในวงสวิงเพื่อตีเข้าเป้าหมายและนำไปใช้ในสนามจริง
  • Competition Practice เป็นการฝึกซ้อมตามจินตนาการ นำข้อมูลในสนามจริงมาฝึกซ้อมในสนามไดร์ฟ เรียกได้ว่าเป็นแบบฝึกที่ไม่ได้เน้นวงสวิง แต่เน้นผลงานเป็นหลัก

การเน้นการเก็บแต้มจาก Short Game ซึ่งมีรูปแบบการเล่น 4 แบบ ดังนี้

1.Chip and Run
2.Toss
3.Pitch
4.Flop

ติดต่อสถาบัน GOLF SPACE ACADEMY