รายละเอียดราคาหลักสูตร


Pro Jack


Pro Mac


รายละเอียดราคาหลักสูตร

Academy Director
& Senior Pro

ราคาทั่วไป

 


รายละเอียดราคาหลักสูตร

Academy Pro


Pro Parn


Pro Earth


Pro Ploy


Pro Nick


Pro Noon


Pro Song


Pro Taengmo


Pro Pat

คอร์สเรียนผู้ใหญ่ (Academy Pro)

Adult Program (Academy Pro)

คอร์สเรียนเด็ก (Junior Progam)

Junior Progam (Academy Pro)

 


Coach Pom


รายละเอียดราคาหลักสูตร

Coach & Junior Development Trainer

ราคาทั่วไป

*หลักสูตร Modern Coaching : ฝึกซ้อมต่อเนื่องหลังจากเรียนกับโปร

ราคาออกรอบของทางสถาบัน ( Academy Pro )