รายละเอียดราคาหลักสูตร

โปรแจ็ค golf space academyPro Jack

Pro Mac


รายละเอียดราคาหลักสูตร

ACADEMY DIRECTOR
& Senior Pro

ราคาทั่วไป

หลักสูตร GOLF FITNESS

ราคาก๊วน ( 2 - 3 ท่าน )

 


รายละเอียดราคาหลักสูตร

Teaching Pro

pro-noonPro Noon

โปรป่านPro ป่าน

โปรยอด golf space academyPro Yod

Pro Ant

ราคาทั่วไป.

หลักสูตรสำหรับเด็ก

ราคากลุ่ม ( 2 - 3 ท่าน ).

 

โค้ชป้อม golf space academyCoach Pom


รายละเอียดราคาหลักสูตร

Coach & Junior Development Trainer

ราคาทั่วไป..

*หลักสูตร Modern Coaching : ฝึกซ้อมต่อเนื่องหลังจากเรียนกับโปร