รายละเอียดราคาหลักสูตร


Pro Jack


Pro Mac


รายละเอียดราคาหลักสูตร

Academy Director
& Senior Pro

ราคาทั่วไป

 


รายละเอียดราคาหลักสูตร

Academy Pro


Pro Parn


Pro Earth


Pro Ploy


Pro Nick


Pro Noon


Pro Song


Pro Taengmo


Pro Pat

ราคาทั่วไป ( Academy Pro )

หลักสูตรสำหรับเด็ก

ราคาสำหรับเรียนคู่ ( 2 ท่าน )

 


Coach Pom


รายละเอียดราคาหลักสูตร

Coach & Junior Development Trainer

ราคาทั่วไป

*หลักสูตร Modern Coaching : ฝึกซ้อมต่อเนื่องหลังจากเรียนกับโปร

ราคาออกรอบของทางสถาบัน ( Academy Pro )